Producent odlewów z żeliwa szarego

Władze Spółki Wulkan SA

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor – Magdalena Kuźniak

Wiceprezes Zarządu,

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Materiałowej i Zaplecza Technicznego – Piotr Zatoń

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Zatoń

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Ludmiła Zatoń

Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Blukacz