Producent odlewów z żeliwa szarego

Technologia

W Odlewni Żeliwa WULKAN stosowane są następujące technologie:
               metal - proces żeliwiakowy
               forma - formowanie bezskrzynkowe (wysokie naciski) z pionowym podziałem form
               rdzenie - metoda "hot-box" - gorącej rdzennicy, głównie rdzenie skorupowe (metoda Croninga)

Wyposażenie

Topialnia

Wyposażona jest w dwa żeliwiaki ø 700 z podgrzewanym dmuchem i instalacją suchego odpylania firmy BMD Garant.

Przygotowanie mas formierskich

Do przygotowania masy formierskiej używana jest mieszarka pobocznicowa MPO90, oddzielacze magnetyczne, przesiewacze wibracyjne, urządzenia do transportu, magazynowania i dozowania mas formierskich, schładziarkę oraz system Sensor Control do kontroli parametrów masy.

Formowanie, zalewanie, wybijanie, oczyszczanie

Dwie linie formierskie: DISA 2110 Mk3 z dwoma bębnami rotacyjnymi do wybijania odlewów; zalewanie form prowadzone jest poprzez system rynien z grawitacyjnym przepływem i zbiorniki zalewarek zatyczkowych - rozwiązanie OŻ WULKAN; zalewanie form oraz dozowanie modyfikatora do form sterowane jest automatycznie; oczyszczanie odlewów odbywa się w oczyszczarkach śrutowych.

Rdzeniarnia

Produkcja rdzeni metodą gorącej rdzennicy prowadzona jest przy użyciu rdzeniarek firm SHALCO, RICHARDS, REPPERWERK( U 180, U 190, U 200, shalco 250, Richards).

Wyżarzanie

Odbywa się w dwukomorowych piecach elektrycznych PED polskiej produkcji.

instalacje odpylające

Wszystkie centra produkcyjne fabryki (topialnia, zalewanie, wybijanie, oczyszczanie, rdzeniarnia, przygotowanie mas formierskich) wyposażone są w instalacje odpylające.

Laboratorium

Laboratorium prowadzi ciągłą analizę masy formierskiej (wilgotność, przepuszczalność, zagęszczalność, wytrzymałość, osypliwość i zawartość gliny aktywnej) oraz składu chemicznego metalu przy użyciu spektrometru firmy Bruker. Urządzenie oparte jest na technologii CCD i pozwala uzyskać dokładne wyniki w krótkim czasie.\

Struktura materiału sprawdzana jest przy pomocy mikroskopu serii MM100 firmy OPTA-TECH do wykonywania badań metalograficznych. Mikroskop wyposażony jest w 5 obiektywów powiększających oraz w trójokularową głowicę z kamerą.

W laboratorium prowadzone są także badania wytrzymałości żeliwa. Laboratorium metrologiczne wyposażone jest w:

  • współrzędnościową maszynę pomiarową CMM firmy Mitutoyo;
  • współrzędnościową maszynę pomiarową TIGO SF 3D CMM Hexagon Metrology;
  • mechanizm posuwowy „Mahr” CD 120 do pomiaru konturów;
  • przyrząd do pomiaru chropowatości „Mahr” SD 26 M400;
  • sprawdziany, suwmiarki, głębokościomierze i inne przyrządy pomiarowe.
DZIAŁ OBRÓBKI

Dział obróbki

Dział obróbki WULKAN S.A. zajmuje się obróbką skrawaniem odlewów żeliwnych wyprodukowanych w naszym zakładzie oraz produkcją oprzyrządowania odlewniczego na własne potrzeby. Dzięki połączeniu zaawansowanych technik projektowania z precyzyjnym wykonawstwem tych projektów potrafimy obrobić najbardziej skomplikowane kształty zewnętrzne i wewnętrzne.
Za sprawą poczynionych do dzisiaj inwestycji nasz dział obróbki należy do najnowocześniejszych narzędziowni w Polsce. Dysponuje on nowoczesną technologią projektowania, wykonywania i kontrolowania oprzyrządowania odlewniczego (modele, rdzennice, itp.).

Wyposażenie działu obróbki stanowią między innymi obrabiarki:

  • tokarki CNC
  • centra tokarskie
  • tokarki CNC 2-wrzecionowe
  • specjalistyczne maszyny obróbcze

Nasi projektanci pracują z wykorzystaniem programów do projektowania brył w układzie 3D, między innymi Unigraphics, SolidWorks i SolidEdge.

Biuro wyposażone jest również w programy Unigraphics i EdgeCAM, które służądo programowania pracy obrabiarek - centrów obróbczych CNC.

Wszystko to gwarantuje wysoki poziom świadczonych przez nas usług oraz najwyższą jakość oferowanego produktu.