Producent odlewów z żeliwa szarego

Ochrona środowiska

Firma zlokalizowana jest w centrum miasta, w pobliżu domów mieszkalnych. Troska o środowisko naturalne jest dla nas celem szczególnie istotnym. Zadbaliśmy o to, by zminimalizować uciążliwość odlewni dla najbliższego otoczenia fabryki i środowiska naturalnego naszego miasta i regionu.

W fabryce zastosowano instalacje odpylające, które likwidują szkodliwy wpływ odlewni na powietrze atmosferyczne:

  • odpylanie baterii dwóch żeliwiaków metodą suchą;
  • odpylanie linii zalewania metodą suchą;
  • odpylanie bębnów do wybijania;
  • odpylanie przerobu mas;
  • odpylanie szlifierni i obróbki.
Ochrona środowiska odlewnia Wulkan

Wulkan ochrona Środowiska

Skuteczność odpylania wynosi 99,9%.
Fabryka osiąga parametry zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej zarówno w zakresie emisji pyłów jak i substancji gazowych (CO, NOx, SO2). Oprócz działań na rzecz ochrony powietrza nasze wysiłki proekologiczne skupiają się także na innych aspektach działalności zakładu:

  • gospodarka odpadami,
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • zużycie energii elektrycznej,
  • emisja hałasu.


Wulkan SA posiada szereg nagród, które potwierdzają, że dbałość o środowisko jest jednym z  priorytetów działalności firmy.

Firma Przyjazna Środowisku

Firma Przyjazna Środowisku

Panteon Polskiej Ekologii

Environmental Award 2002